Schooldocumenten

Hier kunt u belangrijke schooldocumenten terugvinden van onze school

- Schoolgids schooljaar 2022-2023
- SchoolOndersteuningsprofiel 2021-2022
- Document basisondersteuning 
- Rapport onderwijsinspectie

Protocollen
Protocollen kunnen helpen bij het nemen van de juiste stappen om te komen tot oplossingen. Ook op de Sonnewijzer gebruiken we protocollen. Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Daarnaast zijn er ook  richtlijnen en lijsten van afspraken en regels. Door deze schriftelijk vastgelegde afspraken proberen we duidelijkheid te scheppen en daardoor de samenwerking tussen school, ouders en kind te vergroten.

- protocol sociale veiligheid
- schoolprotocol basisonderwijs voor ouders bij echtscheiding
- protocol cameratoezicht