Vertrouwenspersoon en klachten

 

Vertrouwenspersoon 


Op de Sonnewijzer streven we naar transparantie en open communicatie.
Mocht het onverhoopt zo zijn dat u vragen heeft over de gang van zaken op school, of uw kind komt bijvoorbeeld thuis met een verhaal dat uw wenkbrauwen doet fronsen.. Blijf dan niet te lang met ontevreden gevoelens rondlopen, maar klop gerust bij ons aan! Wij hanteren het volgende stappenplan:

1) U kunt voor- of na schooltijd binnenlopen om een afspraak te maken met de betrokken leerkracht. Natuurlijk kunt u ook per mail of telefonisch een afspraak maken.

2) Indien nodig wordt een vervolgafspraak ingepland met de leerkracht en de directeur (mevrouw Elke Bartels). Wanneer de vraag de leerlingenzorg betreft, wordt het gesprek ingepland met de leerkracht en intern begeleider (mevrouw Caroline Kersten).

3) Soms gebeuren er dingen op school waar ouders (of leerlingen) het niet mee eens zijn. Door middel van gesprek komen we graag met u tot een oplossing. Komt u er met de leerkracht of schoolleiding niet uit? Dan kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning van de interne vertrouwenspersoon op school. U kunt zich op ieder moment door haar laten adviseren en ondersteunen. Deze vertrouwenspersoon luistert naar u en geeft informatie over mogelijke vervolgstappen. Johanna BloemenMeer informatie over het bespreken van klachten, kunt u vinden in onze schoolgids onder punt 9.2