Oudercommissie (Oc)

Als oudercommissie zijn we als vrijwilliger betrokken bij de school waarop jouw kind (kinderen) zit.  
We vinden het contact met de ouders van onze school erg belangrijk, daarom stellen we ons graag aan u voor.  
 

Wat doet de oudercommissie? 

De oudercommissie heeft binnen onze school verschillende taken:·
• Het stimuleren en initiëren van activiteiten
• Het (mede) organiseren van activiteiten
• Het beheren van het aan de oudercommissie toegekende deel van de vrijwillige ouderbijdrage
• Het betrekken van ouders bij school
• Het in brede zin behartigen van de belangen van ouders bij de directie/ MR/ leerkracht/ IB'er/ vertrouwenspersoon

Wanneer ontmoet u ons?   

Met name bij het ondersteunen van de vele door de school georganiseerde activiteiten kunt u ons tegenkomen. We zijn o.a. betrokken bij:  
• Luizencontrole 
• Schoolfotograaf 
• Sinterklaas- en Kerstviering 
• Carnaval 
• Paasviering 
• Schoolreis en Sonnewijzerdag  
• Klussenclub 

 
 

Hoe financieren we deze activiteiten?  

De activiteiten voor de kinderen worden gefinancierd vanuit de ouderbijdrage en gebeuren in samenwerking tussen de ouders (via de ouderparticipatie) en de school. 
 

Leden oudercommissie (schooljaar 2018-2019)  

Voorzitter: Brigit Hulsman 
Penningmeester: Sjoerd Witting   
Secretaris: Ingeborg Harks
Overige leden:  
Hans Caris 
Sabine van Loon 
Liesbeth Zandbergen
Roy Scholten
Team afgevaardigde: Irene Abbink 
 
Neem contact met ons op!  
De oudercommissie vergadert ongeveer 7 à 8 keer per jaar. Bekijk hier de vergaderdata oudercommissie schooljaar 2018-2019. Heeft u onderwerpen die u met ons wilt delen, spreek ons dan gerust aan. Mailt u liever? Dat kan natuurlijk ook. Ons e-mailadres is: oudercommissiesonnewijzer@gmail.com. Wij horen graag van u!