Oudercommissie (OC)

Als oudercommissie zijn we als vrijwilliger betrokken bij de school waarop jouw kind (kinderen) zit. We vinden het contact met de ouders van onze school erg belangrijk, daarom stellen we ons graag aan u voor.  
 

Wat doet de oudercommissie? 

De oudercommissie heeft binnen onze school verschillende taken:·
• Het stimuleren en initiëren van activiteiten
• Het (mede) organiseren van activiteiten
• Het beheren van het aan de oudercommissie toegekende deel van de vrijwillige ouderbijdrage
• Het betrekken van ouders bij school
• Het in brede zin behartigen van de belangen van ouders bij de directie/ MR/ leerkracht/ IB'er/ vertrouwenspersoon


Wanneer ontmoet u ons?   

Met name bij het ondersteunen van de vele door de school georganiseerde activiteiten kunt u ons tegenkomen. We zijn o.a. betrokken bij:  
• Luizencontrole 
• Schoolfotograaf 
• Sinterklaas- en Kerstviering 
• Carnaval 
• Paasviering 
• Schoolreis en Sonnewijzerdag  
• Klussenclub 
 

Hoe financieren we deze activiteiten?  

De activiteiten voor de kinderen worden gefinancierd vanuit de ouderbijdrage en gebeuren in samenwerking tussen de ouders (via de ouderparticipatie) en de school. 
 

Leden oudercommissie (schooljaar 2021-2022)  

Voorzitter: Brigit Hulsman 
Penningmeester: Mark Soons   
Secretaris: Kiki Vrielink
Overige leden:  
- Annet Fahner 
- Daniëlle van der Gaag
- Eda Demir
- Hanneke Biemans
- Johanne Bloemen
- Lotte Witlox
- Mijke Swinkels
- Yvonne van den Brom
 
Brigit Hulsman
Mark Soons
Kiki Vrielink
Annet Fahner
Daniëlle van der Gaag
 
 
Hanneke Biemans
 
Lisette
Lotte Witlox
Mijke Swinkels
Yvonne van den Brom
 
Neem contact met ons op!  
De oudercommissie vergadert ongeveer 7 à 8 keer per jaar. Heeft u onderwerpen die u met ons wilt delen, spreek ons dan gerust aan. Mailt u liever? Dat kan natuurlijk ook. Ons e-mailadres is: oudercommissiesonnewijzer@gmail.com. Wij horen graag van u!