Oudercommissie (OC)

Als oudercommissie zijn we als vrijwilliger betrokken bij de school waarop jouw kind (kinderen) zit. We vinden het contact met de ouders van onze school erg belangrijk, daarom stellen we ons graag aan u voor.  
 

Wat doet de oudercommissie? 

De oudercommissie heeft binnen onze school verschillende taken:·
• Het stimuleren en initiëren van activiteiten
• Het (mede) organiseren van activiteiten
• Het beheren van het aan de oudercommissie toegekende deel van de vrijwillige ouderbijdrage
• Het betrekken van ouders bij school
• Het in brede zin behartigen van de belangen van ouders bij de directie/ MR/ leerkracht/ IB'er/ vertrouwenspersoon


Wanneer ontmoet u ons?   

Met name bij het ondersteunen van de vele door de school georganiseerde activiteiten kunt u ons tegenkomen. We zijn o.a. betrokken bij:  
• Luizencontrole 
• Schoolfotograaf 
• Sinterklaas- en Kerstviering 
• Carnaval 
• Paasviering 
• Schoolreis en Sonnewijzerdag  
• Klussenclub 
 

Hoe financieren we deze activiteiten?  

De activiteiten voor de kinderen worden gefinancierd vanuit de ouderbijdrage en gebeuren in samenwerking tussen de ouders (via de ouderparticipatie) en de school. 
 

Leden oudercommissie (schooljaar 2022-2023)  


Boven v.l.n.r. meester Stef, Lieke Schoots - Rooijakkers, Lisette Hessels, Hanneke Biemans, Annette Fahner, Ingrid Creemers
Onder v.l.n.r. Anique Zwinenberg, Lotte Witlox, Kiki Vrielink, Daniëlle van der Gaag, Mijke Swinkels, Mark Soons en Kim Kouwenberg
Niet aanwezig op de foto: Eda Demir
 
 

Neem contact met ons op!  

De oudercommissie vergadert ongeveer 7 à 8 keer per jaar. Heeft u onderwerpen die u met ons wilt delen, spreek ons dan gerust aan. Mailt u liever? Dat kan natuurlijk ook. Ons e-mailadres is: oudercommissiesonnewijzer@gmail.com. Wij horen graag van u!