Mad Science en 'O&O leren'

14-09-2022
De komende schooljaren zal in samenwerking met- en onder begeleiding van Mad Science een traject Onderzoekend & Ontwerpend leren plaatsvinden.

Mad Science is eerder betrokken geweest bij technieklessen op de Sonnewijzer en dat was een groot succes! Deze samenwerking samenwerking kan tot stand komen dankzij de financiële ondersteuning van ASML en wordt in de regio van Eindhoven aan basisscholen aangeboden. De onderwerpen en werkwijze van dit traject sluiten aan bij de visie op spelend leren.

De implementatie van O&O Leren zal in de schooljaren 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025 in stappen worden gerealiseerd.

Er zijn 75 lesthema's beschikbaar voor groep 1 tot en met 8 en deze beslaan de vakken natuur- en scheikunde, Mens&Natuur, Dieren, Programmeren, Ruimte&Aarde, Bouwen en Duurzaamheid.

De lessen zijn vakoverschrijdend en beslaan de kerndoelen voor Natuur en Techniek en variëren in onderwerpen o.a. ruimtevaart, chemische reacties, insecten, programmeren van robots. De leerlingen leren samenwerken, observeren, analyseren en het komen tot creatieve ideeën en oplossingen. 

Met deze ontwikkelingen op het gebied van Spelend Leren kunnen we de leerlingen nog beter voorbereiden op de opleidingen en beroepen van de toekomst. De teamleden zijn erg enthousiast om na de zomervakantie aan de slag te gaan met de uitwerking van dit plan en zijn ervan overtuigd dat zowel de leerkrachten als de leerlingen veel plezier zullen ervaren tijdens de voorgenomen activiteiten.