Spelend leren!

05-09-2022
Sinds we de inspirerende studiereis naar Denemarken hebben gemaakt, gaan we spelend leren steeds wat meer implementeren in ons onderwijsaanbod.
Waarom spelend leren?

Spelend Leren Spelen en spel leiden tot het ontwikkelen van cognitieve, creatieve, sociale, emotionele en lichamelijke vaardigheden bij kinderen. Het onvoorspelbare karakter van spel met verrassingselementen, het zich verdiepen in een activiteit zonder het gevoel van tijdsbesef en het hebben van eigen regie maken spel aantrekkelijk.

Binnen het bestaande curriculum willen we op de Sonnewijzer Spelend Leren in de didactiek integreren en leerlingen stimuleren in een veilige omgeving vanuit hun interesse de wereld om zich heen te leren ontdekken.

Vanuit betrokkenheid en plezier verwerken kinderen betekenisvolle informatie die handelend door uitproberen en herhalen wordt verworven en aan bestaande kennis wordt gekoppeld. Spel stimuleert het verwoorden van gedachten, het delen van ideeën en het begrip voor elkaar.

In de praktijk:
Al direct tijdens de eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar, hebben verschillende groepen met behulp van Lego, opdrachten uitgevoerd. De Lego wordt ingezet, zodat kinderen handelend bezig kunnen zijn. Hieronder ziet u daar een voorbeeld van. 


De leerlingen van groep 5 presenteerden met behulp van de Lego aan elkaar:  "Het hoogtepunt of dieptepunt (of iets daartussenin) van je vakantie". 

     

In deze kleine selectie kunt u ontdekken: 'de Eiffeltoren', 'gezellig bij opa en oma thuis', 'een eigenhandig gevangen hagedis', "we hadden de grootste tent van de camping!"(met luifel), 'de entree van legoland' en 'een klimtocht door te toppen van de bomen!'


Op de informatiezuil in de centrale hal van onze school worden regelmatig voorbeelden getoond van spelend leren in de klas. Voor meer informatie over de schoolontwikkelingen rondom Spelend leren verwijzen we u graag naar dit document.