Cultuureducatie
                                               Cultuuronderwijs op de Sonnewijzer.Bij cultuuronderwijs gaan we uit van de drie basisbehoeften van het kind: relatie, competentie en autonomie.
Kijkend naar de schoolvisie willen wij kunst- en cultuureducatie inzetten om voor de kinderen een grotere wereld te creëren en de sociale betrokkenheid van de kinderen te vergroten. De belevingswereld en de aanwezige kwaliteiten van het kind zijn hierbij uitgangspunt.
 
In ons cultuurprogramma staat centraal dat leerlingen zelf actief op onderzoek gaan. Met cultuureducatie willen wij dat leerlingen zich ontwikkelen tot nieuwsgierige en creatieve onderzoekers. Ze gaan op zoek naar een antwoord op hun eigen vragen, dat kan met internet, taal en rekenen, maar ook met drama, muziek en historische voorwerpen. Dat doen ze met elkaar, met de leerkracht als begeleider, maar ook met vakdocenten, erfgoedspecialisten, kunstenaars en buurtbewoners. Onderzoek vindt plaats in de school, in de buurt en in de wijde wereld: een onderzoeker durft op pad te gaan. Onderzoekers ontwikkelen de vaardigheden die zij nodig hebben binnen hun eigen onderzoek. Ze durven zich te uiten in verschillende vormen en op verschillende manieren en staan open voor uitingen van anderen. Om de denk- en belevingswereld van zijn onderzoekers te vergroten, zet de school bewust af en toe de deur naar de wijde wereld open. De onderzoeker kijkt, luistert, staat verbaasd: "Kan dit ook?".                              


Hieronder krijgt u een indruk van de invulling van het Cultuuronderwijs op de Sonnewijzer:
 • Verwerking van aangeboden leerstof d.m.v. creatieve opdrachten bij WO-methode Argus Clou en Blink a.d.h.v. thema'.
 • Cultuurprojecten georganiseerd door onze cultuurcommissie en het team.
  Wij bieden onze eigen projecten aan gebaseerd op de 7 disciplines van Cultuureducatie;
drama, dans, erfgoed, literatuur, beeldend, muziek en audiovisueel.
 • Kunstmenu van het Cultuurstation uit Eindhoven.
  De Sonnewijzer doet mee met het Kunstmenu van het Cultuurstation
  uit Eindhoven, waarin alle disciplines aangeboden worden aan de kinderen. Daarbij bezoeken de kinderen tentoonstellingen, voorstellingen en zijn er workshops op school.
 • Kids On Stage.
  Deze vieringen worden 6 keer per jaar gehouden.
  De vieringen zijn van, voor en door de kinderen. Dat wil zeggen: de organisatie en de presentatie is in handen van de kinderen. De betrokkenheid wordt hierdoor vergroot en de talenten van de kinderen komen op deze manier het allerbeste naar voren.
 • Verdieping van het muziekonderwijs i.s.m. het Cultuurstation uit Eindhoven.
  In 2016 zijn we gestart met Cultuureducatie met Kwaliteit. Onze muzieklessen zijn op een hoger plan gesteld, waarbij we de methode Eigenwijs Digitaal gebruiken. Het komende jaar zal deze verdieping en borging verder uitgewerkt worden in alle groepen.
De Cultuurloper.
Sinds januari 2019 is de school begonnen aan het traject van de Cultuurloper. De komende twee jaar worden er doelen gesteld, zodat het Cultuuronderwijs nog meer wordt ingebed in ons onderwijsaanbod. De kerndoelen betreffende de Cultuurdisciplines liggen hieraan ten grondslag.