Praktische informatie

Verjaardagen
Natuurlijk besteden we ook in de klas aandacht aan de verjaardag van uw kind!
Daar hoort (bijna) vanzelfsprekend een traktatie bij voor klasgenoten, bij voorkeur iets kleins en als het kan liever geen snoep.

Bij de verjaardag van een kind uit een kleutergroep zijn de ouders van harte welkom. Wij verzoeken u vooraf contact op te nemen met de groepsleerkracht.
 
Gymrooster
De groepen 1/ 2 krijgen kleutergym in de speelzaal door hun eigen leerkracht.
De groepen 3 t/m 8 hebben op woensdag gymles in de sporthal onder begeleiding van onze vakdocent gym: Ernst Huijser. De groepen 3 t/m 6 wandelen naar de sporthal en weer terug naar school. De groepen 7 en 8 gaan op de fiets heen en weer.
Groep Vertrek naar gymles Gymles start Gymles stopt Ongeveer terug op school
7
08.15
 
08.30 09.15 09.35
6
08.55
 
09.15 09.55 10.15
5
09.35
 
09.55 10.35 10.55
3 + 4
10.15
 
10.50 11.30 12.15
8
11.15
 
11.30 12.15 n.v.t.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij de leerkracht(en) van de betreffende groep.

Mobieltjes
Naar aanleiding van berichten in de media hebben het team en de MR afspraken gemaakt over het meenemen van mobiele telefoons door kinderen.
In verband met beschadiging, het kwijtraken en de mogelijkheid van ongewenst gebruik (o.a. cyberpesten), adviseren we de telefoon thuis te laten. Leerlingen die toch een mobiele telefoon mee naar school nemen, leveren deze bij aanvang van de lessen in bij de groepsleerkracht. 
Aan het einde van elk dagdeel mag het mobieltje dan weer meegenomen worden. De mobiele telefoon mag echter niet op het schoolplein worden gebruikt!
In dringende situaties kan onder schooltijd altijd contact opgenomen worden via de schooltelefoon.

Gevonden voorwerpen
Helaas blijven er soms spullen op school liggen: jassen, tassen, gymspullen, broodtrommels, bekers, kettingen en sleutels. Deze spullen worden enige tijd bewaard. Als u merkt dat uw kind iets kwijt is, kunt u contact opnemen met de conciërge (meneer Wouter).
Aan het eind van het schooljaar worden alle overgebleven, gevonden voorwerpen geschonken aan een goed doel.