Terug in de tijd..

De Sonnewijzer bestaat al heel wat jaartjes...
Op deze pagina nemen we u graag mee voor een 'trip down memory lane'.

 

1970

Ouders nemen het initiatief tot het oprichten van een nieuwe school:
"De Protestants Christelijke School Son en Breugel"
De school start met 50 leerlingen;
klas 1 en 2  o.l.v.  mevr. Henny Bresser en klas 3,4 en 5 met Derk de Bruijn. 
De school heeft nog geen eigen gebouw, maar huurt twee lokalen in de toenmalige Stoklandschool.  
In januari komt de eerste schoolkrant uit; "het Bruggetje"
In die tijd bestond de verbinding tussen Son en Breugel uit de brug over de Dommel in de Veerstraat.
Een paar maanden voor de start van de school werd deze brug bezet door inwoners van Son en Breugel die deze enige verbinding veel te gevaarlijk vonden.
Deze actie haalde de landelijke pers.
"Het Bruggetje" vormt als het ware de verbinding tussen de Sonse en Breugelse ouders.
De tekeningen van "Het Bruggetje" en "De Sonnewijzer" schoolkrant zijn van de hand van
Mevr. de Bruijn-ten Cate.
  
(klik op de afbeeldingen om de schoolkranten te bekijken)


1971

Juf Bresser haalt in 1970 en 1971 met de auto enkele kinderen uit Son op en Derk de Bruijn later kinderen uit Breugel  om ze naar school te brengen.
Het leerlingenaantal groeit gestaag en in 1971 wordt er een derde leerkracht benoemd: Henk van der Zaag.


1972

In januari 1972 verhuist de school van Breugel naar Son. 
Locatie: drie lokalen in de zojuist gereedgekomen "Bloktempel" in de Gentiaan.
Mede door de nieuwbouw in de Gentiaan groeit de school snel.
In twee jaar komen er drie leerkrachten bij: Pierre Bruijs, Ria Brandsma en Alex Hollestelle.

 

1973

Omdat ook de Bloktempel groeit, moet er al snel gebruik gemaakt worden van lokalen boven in de sporthal en een lokaal in de voormalige school "De Gentiaan".

 

1974

In 1974 wordt begonnen aan de bouw van de nieuwe school aan de Ruijsdaelstraat .
Voor de naam is een prijsvraag onder de ouders bedacht:  Prot.Chr.School  "De Sonnewijzer".
Bedenker van de naam is Berdien Niessen, moeder van een aantal kinderen op school.


1975

Eindelijk is er een eigen schoolgebouw! De Protestant Christelijke School Son en Breugel neemt zijn intrek in het spiksplinternieuwe gebouw aan de Ruysdaelstraat.


1980

In 1980 wordt gestart met een eigen kleuterschool  o.l.v. Janneke Busko, gehuisvest in een houten barak naast de lagere school. Ook wordt het 10 jarig jubileum gevierd.
 

1985

In 1985 wordt de kleuterschool samengevoegd met de lagere school.
De naam van de school verandert in Protestants Christelijke Basisschool  "De Sonnewijzer".


1995

De school bestaat 25 jaar. Dit jubileum wordt natuurlijk uitbundig gevierd!
 

1997

Op 1 januari sluit de school zich aan bij de Stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs.

2001


2004


2005


2007


2010 (?)


2012


2013


2016

Het oude gebouw is 'op'. Het is de hoogste tijd voor nieuwbouw.

Voordat het oude gebouw gesloopt wordt, is er eerst nog een reünie voor oud leerlingen en (oud) leerkrachten.
De school verhuist tijdelijk naar het schoolgebouw aan de Vijverberg.
Juni 2016 start de sloop van het oude gebouw.
Vanaf september wordt er gebouwd aan het nieuwe schoolgebouw.
 
(klik op de afbeeldingen om de fotoalbums te bekijken)


2017

Het nieuwe schoolgebouw aan de Ruysdaelstraat (nr 6) wordt in gebruik genomen!
Voor de gelegenheid is ook het logo van de school in een nieuw fris jasje gestoken.
Op 28 september is de officiële opening.
Samen met Korein vormen we nu "Brede School De Sonnewijzer"

2018


In memoriam:

   juf Jacqueline meester Peter