Schooltijden

Voor alle groepen gelden de volgende schooltijden:
Maandag:   08:30u - 12:20u  13:30u - 15:30u 
Dinsdag:   08:30u - 12:20u    13:30u - 15:30u
Woensdag: 08:30u - 12:20u   
Donderdag:  08:30u - 12:20u 13:30u - 15:30u
Vrijdag:  08:30u - 12:20u   

Inloop
Voor de groepen 1/2 en 3 (tot de herfstvakantie) is er 's morgens vanaf 8:20u een inloop van 10 minuten. Tijdens deze inloop kunt u, uw kind(eren) in de klas brengen, even kort de leerkracht spreken, andere kinderen en ouders ontmoeten en het werk van uw kind(eren) bekijken. Om 8:30u gaat de bel en beginnen de lessen.
 
Ochtendpauze
Tussen 10:15u en 10:30u spelen de kinderen uit groep 3 t/m 8 een kwartiertje buiten. Tijdens het buitenspelen wordt er gesurveilleerd door leerkrachten en/of de directeur, de intern begeleider en de conciërge. Kinderen eten en drinken voor of tijdens deze pauze ook hun '10-uurtje'. Onze voorkeur gaat uit naar een gezond tussendoortje.
De kleuters spelen meerdere keren per dag buiten, op tijden dat de andere kinderen geen pauze hebben.
 
Lunchpauze.
Kwart over twaalf begint de lunchpauze. De leerlingen gaan thuis eten of blijven gezellig over op school. Even bijkomen van de ochtend, lekker de benen strekken buiten en nieuwe energie opdoen voor de middag. Om half 2 beginnen de lessen weer.
Bij Korein zijn de kinderen in goede, vertrouwde handen. Ook tijdens de lunchpauze. De kinderen eten onder begeleiding van voor hen bekende pedagogisch medewerkers rustig een boterham, spelen en ontspannen. Na een ochtend vol concentratie halen ze lekker een frisse neus.
Ga naar de website van Korein voor meer informatie of om uw kind(eren) direct aan te melden voor de tussenschoolse opvang. 
 
Einde van de schooldag
Om 15:30u (woensdag en vrijdag 12:20u) eindigt de schooldag. De leerkrachten van de groepen 1/ 2a en 1/2b brengen de kinderen naar buiten en zorgen ervoor dat zij bij u als ouder komen en zo naar huis kunnen.
Vanaf groep 3 komen de kinderen zelfstandig naar buiten.