Klachten

Op de Sonnewijzer streven we naar transparantie en open communicatie.
Mocht het onverhoopt zo zijn dat u vragen heeft over de gang van zaken op school, of uw kind komt bijvoorbeeld thuis met een verhaal dat uw wenkbrauwen doet fronsen.. Blijf dan niet te lang met ontevreden gevoelens rondlopen, maar klop gerust bij ons aan! Wij hanteren het volgende stappenplan:

1) U kunt voor- of na schooltijd binnenlopen om een afspraak te maken met de betrokken leerkracht. Natuurlijk kunt u ook per mail of telefonisch een afspraak maken.

2) Indien nodig wordt een vervolgafspraak ingepland met de leerkracht en de directeur (mevrouw Gerry Bosch). Wanneer de vraag de leerlingenzorg betreft, wordt het gesprek ingepland met de leerkracht en intern begeleider (mevrouw Caroline Kersten).

Meer informatie over het bespreken van klachten, kunt u vinden in onze schoolgids onder punt 9.2